Educație

Nu tăiem copaci pentru producerea de biocombustibil

Folosim 100% materie primă

Producem Parchet Barlinek și plinte din cele mai nobile părți ale buștenilor, Folosim rumegușul și deșeurile lemnoase generate pentru a produce biocombustibili. Peleții sunt compuși din 70% rumeguș de conifere și 30% rumeguș de lemn de esență tare.

Știați că
Peleții Barlinek oferă:

Eficiență energetică înaltă

Valoarea energetică a peleților este de 5,3 kW și este comparabilă cu lemnul de foc de cea mai bună calitate.

Zero substanțe nocive

În timpul arderii, nu sunt emise în atmosferă substanțe nocive pentru mediu, cum ar fi benzo(α)pireni, dioxid de sulf sau de azot.

Perioadă lungă fără deservire

Utilizarea și întreținerea cazanelor pentru peleți nu necesită muncă fizică zilnică și dificilă, așa cum se întâmplă în cazul cazanelor pentru cocs, cărbune fin sau cărbune obișnuit.

Eficiență energetică înaltă

La 1 kg de Peleți obținem
cca. 4,9kWh

Peleții constituie un combustibil economic.

Încălzirea casei

cu Peleți.

Cantitatea anuală de tone de Peleți necesară pentru

încălzirea unei case unifamiliale (200 m2), 

cu un randament al cazanului de 85%.

Peleții constituie un combustibil regenerabil

C02 în natură

Peleții constituie unul dintre cei mai curați combustibili

 regenerabili cunoscuți și utilizați din lume.

 

 

Zero emisii de CO2

Datorită procesului optim de ardere în instalațiile de

 încălzire, emisiile de gaze nocive sunt minime, iar

 emisiile de CO2 sunt considerate zero.

Nu cumpăra marfă de proastă calitate

Cărbunele sub control

Știați că achiziționând cărbune de calitate

 scăzută, riscați să deteriorați instalația de

 încălzire, să vă otrăviți și să poluați mediul.

 

Cumpărând Peleți, aveți garanția calității

confirmată de numeroase certificate.

Arderea cărbunelui este una dintre cauzele smogului

Dioxidul de sulf este un produs secundar al arderii combustibililor fosili.

conține substanțe toxice, cum ar fi hidrocarburi

aromatice policiclice (de ex., benzo(a)piren),

metale grele, precum și dioxine și furani.

 

Dioxidul de sulf este un produs secundar al arderii combustibililor fosili.

Contribuie la poluarea atmosferică – SMOG.


Benzo(a)pirenii sunt compuși foarte cancerigeni.

Sunt generați mai ales ca urmare a arderii

cărbunelui


Dioxid de azot

Un gaz maroniu, foarte toxic, cu miros înțepător.

Smog jest 
przyczyną 
powstawania 
wielu chorób

2500 papierosów rocznie

Wszyscy z nas palą ponieważ 

przez smog z każdym wdechem

powietrza zaciągamy się

benzo(a)pirenem, rakotwórczą 

substancją. 

 

Rak płuc

Na nowotwory w Polsce  

choruje 150 tys. ludzi,

z czego jedna trzecia umiera, 

w tym połowa – na raka płuc.

 

Choroby innych organów

Naukowcy twierdzą, 

ok. 45 tys. osób rocznie.

Suport Clienti:

40 730 088 906

luni – joi 8.00-16.30
vineri 8.00-14.00