Polityka cookies

Polityka cookies

1. ADMINISTRATOR

Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych dotyczących Państwa aktywności na naszej Stronie, w związku z wykorzystywaniem plików cookies jest „BARLINEK” S.A. z siedzibą w Kielcach (25-323) przy al. Solidarności 36, NIP 959-08-21-486, Nr KRS 0000018891. W sprawach ochrony danych osobowych oraz w celu realizacji praw wynikających z RODO zachęcamy do kontaktu z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe.bsa@barlinek.com lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

2. PLIKI COOKIES

Barlinek wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie) który odwiedza stronę www.barlinek.com.pl, w celu dostosowania strony do potrzeb Użytkowników. Pliki Cookies pozwalają nam gromadzić informacje związane z Państwem i Państwa urządzeniem w momencie odwiedzenia naszej strony (np. język domyślny strony). Pliki cookies pozwalają nam ustalić m.in. liczbę użytkowników odwiedzających naszą stronę, częstotliwość tych odwiedzin a także sposób korzystania przez Państwa z naszej strony. Większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli jednak nie chcą Państwo korzystać z plików cookie, można nimi zarządzać i usunąć je zmieniając ustawienia przeglądarki. Informację dotyczące zasad korzystania z plików cookie w najczęściej użytkowanych przeglądarkach znajdują się poniżej:
Google Chrome
Mozilla Firefox
MacOS Safari
Microsoft Internet Explorer

3. JAKIE PLIKI COOKIES WYKORZYSTUJEMY?

Wykorzystujemy następujące pliki cookies:
• Pliki niezbędne – służące do komunikacji lub niezbędne do świadczenia usługi żądanej przez użytkownika to m.in. pliki, które umożliwiają uwierzytelnianie użytkowników, zapisywanie wyborów użytkowników dotyczących plików cookies czy zapisanie formatu wyświetlania lub ustawienia języka. Pliki te są instalowane w szczególności na potrzeby zapamiętywania sesji logowania lub wypełniania formularzy, a także w celach związanych z ustawieniem opcji prywatności. Instalacji na urządzeniach końcowych tych plików cookies nie wymaga zgody Użytkownika.
• Pliki wydajnościowe – służą do zrozumienia i analizy kluczowych wskaźników wydajności witryny, co pomaga zapewnić lepsze wrażenia użytkownika dla odwiedzających.
• Pliki analityczne – służą do zrozumienia, w jaki sposób odwiedzający wchodzą w interakcję ze stroną internetową. Te pliki cookie pomagają dostarczać informacje o wskaźnikach liczby odwiedzających, współczynniku odrzuceń, źródle ruchu itp..

• Pliki funkcjonalne – są to pliki niezbędne do zapewnienia przez nas funkcjonalności serwisu – w szczególności udostępnianie zawartości witryny na platformach mediów społecznościowych, zbieranie informacji zwrotnych i inne funkcje stron trzecich. Funkcjonalne pliki cookies zapamiętują i dostosowują stronę do Państwa wyborów.
• Pliki Reklamowe – służą do dostarczania odwiedzającym odpowiednich reklam i kampanii marketingowych. Te pliki cookie śledzą odwiedzających w witrynach i zbierają informacje w celu dostarczania dostosowanych reklam.
• Pliki cookie inne – Inne nieskategoryzowane pliki cookie to te, które są analizowane i nie zostały jeszcze sklasyfikowane w kategorii.

Na działanie wszystkich plików cookie (oprócz niezbędnych) nkonieczna jest Państwa zgoda. Wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Cofnięcie zgody nie pływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed złożeniem tego oświadczenia.

4. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANI DANYCH

Barlinek przetwarza Państwa dane osobowe w postaci niezbędnych plików cookies na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. niezbędność przetwarzania danych w celu wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem w szczególności dostarczenia usług i funkcjonalności strony Barlinek.
Barlinek przetwarza państwa dane osobowe w postaci funkcjonalnych i wydajnościowych/analitycznych plików cookies na podstawie art. 6 ust. 1 a RODO tj. zgoda na instalację i wykorzystanie plików cookies, zgodnie z ich zastosowaniem przekazanym za pośrednictwem platformy do zarządzania zgodami cookies, wyrażonej osobno dla każdej z wymienionych rodzajów plików cookies.

5. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Okres przetwarzania danych zależy od rodzaju i celu usługi świadczonej droga elektroniczną, w szczególności dane przetwarzane są przez czas wskazanych we właściwych regulaminach i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
W przypadku wyrażenia zgód na instalację i wykorzystanie funkcjonalnych i wydajnościowych/analitycznych plików cookies, dane będą przetwarzane do czasu wycofania tej zgody w sposób opisany powyżej.
W przypadku wystąpienia roszczeń okres przechowywania danych może zostać wydłużony o czas niezbędny do ustalenia i dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jednakże nie dłużej niż do czasu ich przedawnienia.

6. UPRAWNIENIA
Mają Państwo prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, w przypadkach i w zakresie określonym w RODO. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa tel. 606-950-000, Polska) jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.
Jeżeli podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie na swojej stronie internetowej w ustawieniach cookies lub kontaktując się z Administratorem. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

7. ODBIORCY
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty przetwarzające dane na podstawie zawartej
z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności dostawcy systemów informatycznych, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom takim jak: media społecznościowe oraz firmy świadczące usługi audytorskie czy realizującym wsparcie techniczne.
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do państw czy organizacji które mocą decyzji Komisji Europejskiej zostały uznane za zapewniające adekwatny stopień ochrony danych osobowych lub przyjmujące do stosowania standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Korzystając z naszej strony, w określonych sytuacjach stosujemy rozwiązania techniczne udostępniane przez dostawców spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), w tym ze Stanów Zjednoczonych m.in. portalu społecznościowego Facebook, czy Google, którzy deklarują zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony przetwarzanych danych osobowych poprzez przyjęcie i stosowanie standardowych klauzul umownych UE w miejsce tzw. Tarczy Prywatności unieważnionej wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie Schrems II (Informacja FB, informacja Google).